ایده پردازان ساختی نو داتیس

درباره ایده پردازان ساختی نو داتیس

شرکت خدمات ژئوفناوری ساختی نو - طراخی،اجرا و نظارت کلیه امور ژئوتکنیکی اعم از گود برداری و پایدار سازی به کلیه روش ها - نیلینگ و انکراژ - مهار متقابل - تاپ ذان

مشاهده همه