انجمن تجهیزات پزشکی

درباره انجمن تجهیزات پزشکی

اهداف انجمن بررسی مشکلات صنفی و حرفه ای شاغلین بخش تجهیزات و ملزومات  پزشکی وارائه راه حل‌های اجرائی حمایت از حقوق صنفی، حرفه ای و رفاهی متخصصین تجهیزات و ملزومات پزشکی اعضای انجمن مشاوره و ارائه پیشنهاد و طرح و برنامه  برای شکل دهی تصمیمات کلان و استراتژیک حوزه تجهیزات پزشکی به مسئولین و دستگاه های ذیربط ارتقاء سطح...

مشاهده همه