الکوپارس

درباره الکوپارس

شرکت الکوپارس فعالیت خود را از سال 2002 آغاز نمود و در سال 2008 موفق به ثبت رسمی و دریافت پروانه تأسیس گردید و از همان سال تولید دژنکتورهای گازی و خلأ را در دستور کار خود قرارداد. در سال 2010 سکسیونر گازی را تولید نمود ودر سال 2016 سکسیونرهای گازی سرتیری را به محصولات خود اضافه نمود                          ...

مشاهده همه