الکترو مبدل آرمان

درباره الکترو مبدل آرمان

شرکت الکترو مبدل آرمان با هدف تولید ترانسفوماتور های اندازه گیری جریان با استفاده از تجربه چندین ساله مدیران شرکت، تاسیس و در مورخ 94/12/02 تحت شماره13964 به ثبت رسیده، هدف اصلی شرکت تولید این فراورده مطابق با استانداردهای جهانی با به کارگیری تجهیزات به روز کارکنان جهت رضایت همه‏ی مصرف کنندگان و شرکت ها می باشد.  هدف اولیه و اساسی...

مشاهده همه