اقیانوس کاسپین (اکواریوم منطقه آزاد انزلی)

درباره اقیانوس کاسپین (اکواریوم منطقه آزاد انزلی)

بزرگترین آکواریوم ایران با بیش از 40 آکواریوم و تراریوم، 40 متر تونل زیر آب و در مجموع با حجم 3 میلیون لیتر آب در منطقه آزاد انزلی. آکواریوم منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین و کاملترین آکواریوم ایران در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری خارجی در پنجم تیر ماه سال 1397 افتتاح شده است. این مجموعه دارای کامل ترین...

مشاهده همه