استیل کاران سرکان

درباره استیل کاران سرکان

اجاق گاز صفحه ای توکار-هود اجاق خوراک پزی سخن مدیرعامل امروزه در هزاره سوم تولیدات و صنایعی در عرصه رقابت موفق ترند که سریعتر از دیگران تغییرات پیوسته  محیط را رصد کرده و از فرصت های گذرا بهره مند شوند. همواره معتقد بوده ایم که علم و تجربه و تخصص باید این قابلیت را داشته باشند تا در خدمت سایر انسانها قرار گیرند از همین روی از بدو...

مشاهده همه