استادکار

درباره استادکار

استادکار اپلیکیشن ارائه خدمات منزل و محل کار است. استادکار متخصصان خوشنام را برای انجام خدمات گزینش می‌کند. مشتری می‌تواند بعد از بررسی سوابق کاری متخصص، بهترین متخصص و مناسب ترین قیمت را برای انجام خدمات خود انتخاب کند.

مشاهده همه