ارم شیمی آذربایجان

درباره ارم شیمی آذربایجان

شرکت ارم شیمی آذربایجان با اهداف عالي در زمينه نيل به خود كفائي و قطع وابستگی و  ايجاد اشتغال با نیرو های متعهد و دلسوز در سال 72 در شهرك صنعتي شهيد سليمي تأسيس و در سال 74 با ظرفيت اسمي 11000 تن در سال به دست وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت وقت آقای مهندس نعمت زاده و مسئولین محترم محلی افتتاح و مورد بهره برداري قرارگرفت كه در سال 79...

مشاهده همه