احیا شیمی تلاشگران

درباره احیا شیمی تلاشگران

شرکت احیا شیمی تلاشگران دارای 5 زیر شاخه فعالیت می باشد که به شرح زیر است 1-پمپ های صنعتی با کاربری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،آب،صنایع فلزی و معادن و سایر صنایع 2-شیر آلات صنعتی با کاربری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،آب،صنایع فلزی و معادن و سایر صنایع 3-موتورهای الکتریکی صنعتی با کاربری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی...

مشاهده همه