اتحادیه دامداران قزوین

درباره اتحادیه دامداران قزوین

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور مشاركت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش، تعاونی ها و تشكل های تولیدی توسعه یافته و بخش تعاونی از مهمترین بخش ها در ساختار کشور و دولت گردید. یکی از مهمترین و بزرگترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده و هدف مشترک نیز رفع نیاز از طریق تعاون و...

مشاهده همه