آی تک (برادران کریمیان)

درباره آی تک (برادران کریمیان)

• گستردگی مناطق فروش شرکت در سه حوزه شرق و مرکز و غرب و فروش vip تشکیل می گردد. • همچنین پخش گرم تخم مرغ نیز با تیم پخش مجرب بصورت کارگروه مجزا یکی دیگر از حوزه های فروش شرکت آی تک بشمار می آید. • برخورداری از واحد کنترل کیفیت (QC) بعنوان اولین شرکت پخش در استان و کشور می باشد که بصورت مستمر تمامی کالاهایی که به این سازمان وارد می...

مشاهده همه