آپامه صنعت

درباره آپامه صنعت

شرکت آپامه صنعت با استفاده از سابقه طولاني و موثر بيش از 20 سال مديران خود در مدیریت شرکت مشابه و اجرای پروژه های صنعتی، در سال 1386 شمسي با هدف تولید و تامین تجهیزات پروژه های صنعتی تشکیل گرديد. تمرکز شرکت آپامه صنعت بر روی خطوط مونتاژ و رنگ در صنايع فلزی چون خودرو، ترانسفورماتور، لوله سازی و لوازم خانگی متمرکز بوده است.مديران شرکت...

مشاهده همه