آموزشگاه فنی مهندسی کاشانه

درباره آموزشگاه فنی مهندسی کاشانه

انسان به اندیشیدن خویش، انسان است. امام علی (ع) آموزش حلقه‏‌ی گمشده‏ ایست از زنجیره طراحی، نظارت، اجرا، راهبری، نگهداری و تعمیر. چه بسیار پروژه‏‌هایی که در پایان خود، هیچکس را راضی نمی‏‌سازد. نه کارفرما، نه پیمانکار و نه طراح. هیچ یک حاصل را با آنچه در ذهن خود ساختند یکسان نمی‏‌یابند. به‌راستی مشکل از کجاست؟ آیا...

مشاهده همه