آلفادر

درباره آلفادر

مرکز تخصصی و خدماتی آلفا در پيشرو در طراحي ، توليد و اجراي سيستم هاي اتوماسيون درب ها دركليه اماكن مسكوني ، اداری،تجاري، امنيتی تولید درب های ورودی و داخلی آپارتمان از قبیل درب های ضد سرقت، درب های ضد آب، دربهای abs، upvc، hpl، hdf، mdf

مشاهده همه