آزمونگر کیفیت سامان

درباره آزمونگر کیفیت سامان

شرکت آزمونگر کیفیت  با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و بکارگیری دانش روزآمد در طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت فعالیت دارد.  نیازسنجی، تأمین، نصب راه اندازی ، آموزش تجهیزات و حضور در آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد و واحدهای صنعتی فعال کشور جهت افزایش بهره وری و رضایتمندی، گسترش روابط حرفه ای با مشتریان...

مشاهده همه