آرا فراز نوین

درباره آرا فراز نوین

تابلو فرمان آرا فراز نوین از نمونه تابلوهای کنترل آسانسور ساخته شده در کشور است. این تابلو با کیفیت مطلوب و قیمت مناسبی روانه بازار شده است. تابلو آرافراز نوین توانسته سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. این تابلو به سرعت دستورات صادره از کابین و طبقات را پردازش نموده و توسط تراول کابل به جعبه رویزیون روی کابین ارسال می...

مشاهده همه