آب آفرینان نوین البرز-آبکو

درباره آب آفرینان نوین البرز-آبکو

شرکت آب آفرینان نوین البرز (آبکو)  با درک موضوع کمبود آب در کشور و رشد جمعیت و با بهره گیری از دانش فنی و متخصصین مجرب و کارآزموده در کادر مهندسی سابقه بيش از یک دهه  فعاليت در صنعت  آب و فاضلاب را دارد. این شرکت با تكيه بر دانش سرمايه هاي انساني خود، استفاده از دانش فنی شرکت های معتبر خارجی و انتقال فن آوري هاي نوين آنها...

مشاهده همه