آبزی گستران نصر پارس

درباره آبزی گستران نصر پارس

شرکت آبزی گستران پارس با رویکرد کاهش وابستگی کشور به دیگر کشورها در توسعه مکانیزاسیون و رساندن کشور به خود کفایی از سال 1384 به فعالیت پرداخته است. این شرکت طی سال های گذشته به بررسی نیازهای مزارع پرورش ماهی، مراکز عرضه و شرکت های فرآوری ماهی با همکاری سازمان شیلات ایران وشیلات  فارس پرداخته و توانسته است تجهیزات مورد نیاز در...

مشاهده همه